İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (OIC)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler’den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın amacı, İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, Üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir.
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Afganistan uzun yıllardır Taliban rejmi altında ezilmektedir. Taliban, 1996’dan 2001’e kadar, Afganistan’a hükmetmiş ve kendilerine göre yorumladıkları şeriatı uygulamıştır. 1996’dan 2001’e kadar olan iktidarları sırasında, Taliban ve müttefikleri Afgan sivillere karşı katliamlar gerçekleştirmiş, açlıktan ölmek üzere olan 160 bin sivile Birleşmiş Milletler’in gıda tedariğini engellemiş ve verimli toprakları yakarak on binlerce evi yok etmiştir. Afganistan’da insanları veya diğer canlıları tasvir eden resimler ve filmler ile def haricinde bir enstrümanın kullanıldığı müzik yasaklanmış, kızların okula gitmesi engellenmiş, kadınların sağlık hizmetleri dışındaki işlerde çalışması yasaklanmış ve kadınların dışarıda bir erkek akraba ile dolaşmaları ve burka giymeleri zorunlu kılınmıştır. Belirli kuralları çiğneyen kadınlar alenen kırbaçlanmış veya idam edilmiştir. Bu yaptırımlara dayanamayan halk başlıca komşu ülkeleri Pakistan ve İran olmak üzere Türkiye, Almanya, İsveç gibi ülkelere sığınmacı ya da mülteci statüsü ile göç etmiştir. Lakin göç alan ülkelerden bazıları bu durumdan memnun olmadığı için halkın bazı kesimleri göçmenlerin ülkeyi terk etmesi için kampanyalar, yürüyüşler düzenlemiştir.
Son yıllarda Afganistan’da binlerce çocuk öldürülmüştür. Çocuk ölümlerinin, yaralanma ve kayıpların %46’sından silahlı gruplar ve Taliban’ın sorumlu olduğu kaydedilmiştir. Ülkede yaklaşık 4,2 milyon çocuğun okula gitmediği, 2 binden fazla çocuk hakları ihlali yaşandığı belirtilmiştir. Sokaklarda çok sayıda çocuk dilencilik yapmaktadır. Çocuk nüfusunun yüzde 95’inin “savaş travması” nedeniyle tedaviye muhtaç olduğu kaydedilmiştir
İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganlara uygulanan bu sert muameleye artık kesin bir çözüm bulmak ve durumu kontrol altına almak için toplanacaktır.


GÜNDEM MADDELERİ:

  • Afganistan’daki Taliban rejiminin halk ve hükümet üzerine etkileri
  • Afganistandaki insani kriz sonucu halkın diğer ülkelere göç etmesinin, göç alan ülkeler üzerinde etkileri
  • Afganistan’daki Taliban rejiminin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi

Under-Secretary General: Ayşenur KELEŞ


Country Matrix of OIC

Study Guide of OIC